Wykonanie tarasu krok po kroku

Przed przystąpieniem do prac należy w pierwszym etapie wybrać czym będzie wyłożony taras. Ostatnio tradycyjne deski drewniane bardzo często wypierane są przez deski kompozytowe z uwagi na trwałość, łatwość montażu ale przede wszystkim późniejszą eksploatację jak również brak konieczności wykonywania sezonowych prac konserwacyjnych. Zasługą jest użycie do produkcji desek kompozytowych; dodatek wyselekcjonowanych tworzyw sztucznych oraz pochodnych drewna, które gwarantuje im trwałość i odporność na wilgoć, grzyby i inne nieplanowane skutki.

Tarasowe deski kompozytowe nie wymagają impregnowania oraz malowania, kolor jest nadawany podczas produkcji dlatego też eliminuje koszt związany z odświeżaniem powierzchni w kolejnych latach eksploatacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu etapy działań przy użyciu wspomnianych desek kompozytowych.

Krok pierwszy – przygotowanie podłoża

Jednym z podstawowych etapów budowy tarasu, jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Należy tu zwrócić przede wszystkim uwagę na to czy nasze podłoże wymaga dodatkowych zabezpieczeń przeciw wilgoci, jest to głównie uwarunkowane od rodzaju gleby jednak nie należy tu zapomnieć o tym, że zmieniamy strukturę podłoża i bez wykonania podstawowych zabezpieczeń można w bardzo prosty sposób narazić budynek na wilgoć, której uprzednio nigdy nie występowała. Po przeanalizowaniu i zaprojektowaniu wyglądu naszego nowego tarasu przechodzimy do pierwszych prac.

Wykopanie rowów i przygotowanie szalunków.

Zalanie uzbrojonych szalunków.

Zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią

Bardzo ważnym elementem jest zabezpieczenie wykonanych uprzednio fundamentów przed wilgocią. Ten zakres prac jest konieczny! Brak odpowiedniego zabezpieczenia będzie niekorzystnie wpływać na trwałość całego tarasu.

 

Przygotowanie konstrukcji nośnej pod taras

Po prawidłowym przygotowaniu podłoża oraz fundamentów, w kolejnym kroku należy wykonać konstrukcję nośną pod taras. Przedstawione poniżej zdjęcia pokazują w jaki sposób powinna wyglądać konstrukcja oraz podłoże.

Konstrukcja jest wykonana z aluminiowych profili zamkniętych (5x4cm, ścianka 2,5mm). Pod konstrukcję z profili należy położyć folię, która dodatkowo zabezpieczy fundamenty przed wilgocią oraz dom.

Odpowiednie zabezpieczenie fundamentów oraz wykonanie konstrukcji pod taras wymaga jeszcze udrożnienia dla nadmiaru deszczu. W tym celu w wolne przestrzenie między kratownicą konstrukcji wysypujemy żwirek o różnym granulacie zachowując odpowiedni spad w kierunku zewnętrznym od budynku. Należy tu zwrócić uwagę aby nie wykorzystywać pozostałości z gruzu, który pochłania wilgoć, jeżeli budżet pozwala należy użyć twardego kamienia lub otoczaków, uchroni to od gromadzenia się nadmiernej wilgoci a odpowiednio przygotowane spady odprowadzą wodę na zewnętrzną stronę tarasu.

Wykończenie tarasu deskami kompozytowymi

Sposób montażu desek kompozytowych jest uwarunkowany od wskazanych zaleceń producenta. Ważne aby nie zapomnieć przed montażem desek aby w legrach, które zostały położone w poprzek spływu wykonać przynajmniej 1cm nacięcia – to umożliwi prawidłowe (założone) odprowadzenie nadmiaru wody od budynku podczas ulewnych deszczy.

Większość ogólnodostępnych desek kompozytowych bazuje na dość prostym sposobie montażu. Należy tu jedynie wspomnieć o tym aby każdą deskę za pomocą łączników przymocować do konstrukcji. Łącznik należy częściowo wsunąć pod deskę,  następnie trzeba go przykręcić do profilu w zaznaczonym miejscu w taki sposób aby kolejna deska kompozytowa mogła nasunąć się na rant uchwytu.

Poniżej przedstawiamy jak ułożyć deski aby była możliwość przykręcenia do każdego z legarów.

Proszę pamiętać o tworzeniu konstrukcji! Jeżeli nie posiadają Państwo projektu, to podstawową zasadą budowania tarasu jest optymalne zabezpieczenie przed wilgocią. Konstrukcja powinna zapewniać optymalny odpływ wody spod tarasu na zewnątrz od budynku!