Polityki prywatności

Polityka prywatności serwisu www.BaxBudinspiracje.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników serwisu BaxBudinspiracje.pl

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

„BAXBUD INSPIRACJE” Krzysztof Grochocki  z siedzibą w Łazach, ul. Wyzwolenia 4/25   NIP 649-11-32-049 REGON 241911025

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 5. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.baxbudinspiracje.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Polityka Plików Cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny jedynie informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies to dane  informatyczne,  w  szczególności  tekstowe,  które  zapisywane  są  w  urządzeniu  końcowym użytkownika serwisu.

W plikach cookies przechowywane są podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach serwisu oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych w serwisie.

W serwisie wykorzystywane są dwa typy plików Cookies:

– tymczasowe  (sesyjne) –są to pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia.

– stałe – to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.

Pliki cookies wykorzystywane są w ramach serwisu w celu:

– optymalizacji  korzystania z  serwisu (dostosowanie wyświetlania i  zachowania serwisu do potrzeb i preferencji urządzenia końcowego użytkownika serwisu);

– tworzenia statystyk w celu ulepszania serwisu;

– podtrzymywania sesji zalogowanego użytkownika serwisu (brak konieczności każdorazowego logowania przy zmianie podstrony);

– analizowania ruchu w serwisie i opracowywania funkcjonalności poprawiających doznania wynikające z użytkowania serwisu.

Przechowywanie i dostęp do informacji zawartych w plikach cookies wymaga zgody Użytkownika serwisu.

Użytkownik serwisu może wyrazić zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

Użytkownik serwisu może samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej, w tym może całkiem zablokować automatyczną obsługę plików cookies,  przy  czym  w  takim  przypadku ustawienia takie spowodują utratę funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie.

Ograniczenie  obsługi  plików  cookies  może  wpłynąć  niekorzystnie  na  niektóre  funkcjonalności serwisu.

Zmiana ustawień zapisywania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Google  Chrome – należy wejść w ustawienia klikając ikonę menu w prawym górnym rogu ekranu  (pod  przyciskiem  zamykania  okna  przeglądarki).  W  Ustawieniach  należy  z  listy ustawień  zaawansowanych  wybrać  opcję  „Prywatność  i  bezpieczeństwo”,  następnie „Ustawienia treści”. W ustawieniach treści znajduje się opcja dotycząca plików cookie, pozwalająca na wprowadzenie ustawień zgodnie z preferencjami Użytkownika.

Internet Explorer – należy kliknąć ikonę ustawień (koło zębate w prawym górnym rogu okna). Z listy rozwijanej wybrać „Opcje internetowe”. W oknie „Opcje internetowe” należy wybrać zakładkę  „Prywatność”  a  w  nim  opcje  „Zaawansowane”.  Zostanie  otwarte  okno „Zaawansowane ustawienia  prywatności”  w  którym  można  ustawiać  parametry  obsługi plików cookie.

Mozilla FireFox – należy kliknąć przycisk menu w prawym górnym rogu ekranu. Z listy należy wybrać „Opcje”. Z lewej strony ekranu zostanie otwarte menu z którego należy wybrać odnośnik „Prywatność”. W zakładce prywatności w Historii z rozwijanej listy należy wybrać „będzie  używał  ustawień  użytkownika”.  Po  wprowadzeniu  takiej  opcji  poniżej  zostaną wyświetlone parametry pozwalające na wprowadzenie osobistych ustawień.

Opera – należy otworzyć menu przeglądarki za pomocą ikony w lewym górnym rogu ekranu (na pasku aplikacji) i wybrać „Ustawienia”. Następnie z menu opcji „Ustawienia” należy wybrać „Prywatność i bezpieczeństwo” – zostaną wyświetlone opcje pozwalające na zmianę ustawień dla pików cookie.

Safari – należy otworzyć listę ustawień za pomocą ikony w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybrać „Preferencje”. W  oknie „Ogólne” należy wybrać zakładkę „Prywatność” – zostanie wyświetlony panel zarządzania plikami cookie. Niektóre pliki cookies mogą być udostępniane współpracującym z serwisem partnerom w celach, między innymi reklamowych.

Google Analytics

Na    stronie internetowej    serwisu wykorzystywane    jest    oprogramowanie    Google    Analytics udostępniane przez Google Inc. służące do analizy oglądalności stron internetowych. Narzędzie zbiera informacje takie jak lokalizacja, źródła ruchu na stronie internetowej  serwisu (z jakich  stron Użytkownicy serwisu łączą się z serwisem np. wyszukiwarka Google), informacje o zachowaniu Użytkowników, czyli które strony w serwisie przeglądają, ile czasu na nich zostają. Dane

(w tym numery IP) przekazywane są na serwery Google zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie są automatycznie skracane. Raporty tworzone przez narzędzie mają charakter statystyczny i informacyjny,  nie  zawierają  numerów  IP  i  nie  pozwalają  na  zidentyfikowanie  konkretnego Użytkownika. Korzystając z serwisu użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Google w celach określonych powyżej.